Nákupný košík: 0 Ks / 0 €
 

Obchodné podmienky

 

Vrátenie/výmena tovaru a vrátenie peňazí

Ak po obdržaní zásielky zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa vaších predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť. V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, tak vždy postupujte nasledovne:
•    do balíka vložte kópiu faktúry + sprievodný list s textom: „Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.“ Na sprievodný list uveďte vašu adresu, telefón, e-mail a spôsob, akým chcete vrátiť peniaze (zloženkou alebo prevodom na Váš účet)
•    Do sprievodného listu uveďte takisto Vašu adresu, telefón, e-mail a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť. Ak nemáte účet, peniaze Vám budú vrátené formou zloženky.
•    zásielku pošlite na adresu Jozef Chlebek, Pod Kalváriou 1560, 02301 Oščadnica
Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, aby bol schopný ďalšieho predaja (napr. nesmie byť znečistený, nesmie zapáchať cigaretovým dymom, atď.). Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na poštovné, vracia sa vždy iba cena tovaru. V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku!

Reklamácia tovaru

Každý zákazník skateshopu má nárok na reklamáciu tovaru v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Sme povinní vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:
•    neodborným použitím tovaru
•    mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením
•    ohňom a inými živlami
Pri zistení vady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. Ak tak neučiníte a dôjde následným používaním k zhoršeniu vady / zväčšeniu poškodenia, vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude dovozcom uznaná alebo opravená.
Tovar pošlite na adresu Jozef Chlebek, Pod Kalváriou 1560, 02301 Oščadnica. K tovaru priložte kópiu faktúry, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a stručným vysvetlením, ako a čím k vade došlo.
V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku!

Reklamačný poriadok

1. Kupujúcí je povinný tovar dodaný predavajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených závadách do 3 dní informovať predávajúceho.
2. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci vykonať u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené vady, tj. musí uviesť o aké vady se jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho:
Jozef Chlebek, Pod Kalváriou 1560, 02301 Oščadnica, Mobil: +421 949 200408
3. K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kopiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.
4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od obdržania reklamácie, o postupe a vybavení reklamácie.
6. Doba vybavenia reklamácie prostredníctvom našeho internetového obchodu je 30 dní.
7. O reklamácií nás ihneď po odoslaní informujte e-mailom: reklamacie@madman.sk, alebo telefonicky: +421 949 200408

Záručná doba

Záručná doba na všetky produkty je 24 mesiacov.

Starostlivosť o produkty

Pranie

Potlače produktov sú realizované pomocou digitálnej metódy. Takéto potlače sú preto náchylné na nesprávne zaobchádzanie. Každé tričko jr potrebné prať v práčke (prípadne opatrne v rukách) na 30 stupňov, obrátené na ruby!

Žehlenie

To isté platí aj pre žehlenie. Tričká žehlite zásadne z rubovej strany.

Nedodržaní nasledovných pokynov sa môže potlač poškodiť, prípadne zničiť!

preloading preloading preloading preloading preloading preloading